Konfirme nedir?

İngilizce confirm kavramından gelen Konfirme, "Doğrulamak, geçerlemek, onaylamak" anlamlarına gelmektedir.